Абонаментно обслужване

Комплексна експертиза, индивидуални решения


Предоставената правна помощ от наша страна е постоянна и непрекъсваема услуга. Клиентите ни, които избраха да „изнесат” тази услуга и които ние обслужваме от години, имат винаги на свое разположение повече от един юрист за контакт. В тази връзка, техният правен консултант никога „не се разболява и не излиза в отпуск”.

Принципът на абонаментното правно обслужване е по-изгоден за клиента, защото се заплаща за свършена работа, чрез фиксирана месечна сума, включваща определен брой часове правно обслужване.По този начин на клиента се предоставя преференциална часова ставка, която не може да бъде постигната при използване наеднократни услуги без наличието на сключен договор за абонаментно правно обслужване.

Кантората ни е специализирана в бизнес консултирането, поддържаме висока експертиза във всички области на правото, необходими за създаването, управлението и функционирането на един бизнес. Благодарение на екипа в кантората, ние реагираме по-бързо и по-адекватно на поставените въпроси, дори в случаите на натрупване на повече казуси. Чрез членството си в международни мрежи предоставяме защита на наши клиенти и извън страната.

Запитване за абонаментно обслужване

Практика и сфери на дейност

Инвестиции и бизнес

Технологии, интелектуална собственост и иновации

Данъчно и административно право

Уреждане на спорове